Menu

Výměna zboží a reklamace

Záruka na zboží

Na chovatelské potřeby je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců (kromě zákonem stanovených výjimek – týká se především krmiv, kosmetických a potravinových doplňků, kde je uvedena doba expirace). Záruční doba se nevztahuje na dárky. Jako záruční doklad vám slouží faktura – daňový doklad, kterou obdržíte spolu se zbožím.

Výměna a vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy na dálku (např. tedy nákup v internetovém obchodě), má kupující podle občanského zákoníku právo oznámit odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Zboží, prosím, vracejte bez známek užívání, čisté, pokud možno v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím). U oblečků pro pejsky i bez chlupů.

Zboží k výměně nebo vrácení nám můžete poslat balíkem na adresu: Pejskova výdejna – BeCydog.cz, Zábrdovická 15/16a, 61500 Brno, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení (do tohoto data musí být zboží doručeno zpět).

Připojte vždy průvodní dopis, resp. doporučujeme vytisknout a vyplnit připravený formulář:

Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí dodavatel). Podle obchodních podmínek je možné zaslat odstoupení od smlouvy na email obchod@becydog.cz a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a zboží odeslat prodávajícímu do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Při vrácení objednaného zboží, je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží formou převodu na bankovní účet nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy jsou podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží.

Požadujete-li výměnu zboží za jiné, bude vám k zásilce s vyměněným zbožím připočteno poštovné dle hodnoty zboží, případně i doběrečné.

Reklamace

Reklamované zboží nám můžete poslat balíkem na adresu: Pejskova výdejna – BeCydog.cz, Zábrdovická 15/16a, 61500 Brno.

Pro rychlé vyřízení reklamace dodejte se zbožím doklad prokazující jeho koupi (kopie faktury) a vyplněný reklamační protokol. Reklamační protokol k vyplnění si, prosím, stáhněte zde a přiložte jej k reklamovanému zboží.

Důležité upozornění: Na dárky, které jsou dodávány zdarma, nelze uplatňovat běžnou reklamaci ani žádná práva spotřebitele.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace spotřebitele bude vyřízena podle občanského zákoníku nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího podání. V případě, že budete reklamovat zboží zakoupené na firmu, podle obchodního zákoníku není přesně udána lhůta pro vyřízení reklamace. I tyto reklamace však vyřizujeme co nejdříve.

Reklamační protokol o vyřízení reklamace zboží bude zákazníkovi předán při převzetí reklamovaného zboží v zásilce s reklamovaným zbožím, nejpozději do třiceti (30) dnů od podání reklamace.